4 października 2023

Zmiany w programie pomocy dla frankowiczów ?

Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów oznajmił, że jego zdaniem Senat powinien przywrócić rządowe zapisy ustawy, a nawet nieco je zmodyfikować.

Modyfikacja polegała by na przewalutowaniu kredytów. „Jestem zwolennikiem rozwiązania zaproponowanego przez rząd, ale będziemy w Senacie dyskutowali nad ustawą, by wypracować rozwiązanie najlepsze – powiedział Kleina”. Dodał jeszcze : „Ciągle dowiadujemy się czegoś nowego i wydaje się, że np. przewalutowanie kredytów powinniśmy robić w krótszym okresie, a nie rozkładać tego na okres trzech lat, jak było w przedłożeniu rządowym”. Zdanie na ten temat wyrobił sobie po otrzymaniu raportu Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF) i Narodowego Banku Polskiego (NBP). Oznajmił, że jego zakres wiedzy się zwiększył i dostrzega też pozytywne zmiany wśród posłów, którzy na początku sierpnia ustawę uchwalili wraz z krytykowaną przez instytucje finansowe poprawką SLD.

W liście skierowanym do komisji NBP szacował, że straty banku mogą po wprowadzeniu ustawy o frankowiczach wyniosą około 21 mld złotych. Według raport KNF straty banków będą wynosiły około 22 mld złotych. Komitet Stabilności Finansowej ( KSF) negatywnie krytycznie ocenił ustawę o frankowiczach w obecnym kształcie. Instytucja uznała, że stanowi ona zagrożenie dla stabilności sektora finansowego w naszym kraju. Komitet zaalarmował również do parlamentu o uwzględnienie jego stanowiska w dalszych pracach nad ustawą.

Kształt ustawy

Według ustawy kredytobiorca miałby możliwość ubiegać się w swoim banku o przewalutowanie kredytu hipotecznego w walucie obcej. Przewalutowanie ma następować po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej i polegać na wyliczeniu różnicy między wartością kredytu po przewalutowaniu, a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w obecnym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych. Bank miałby umarzać 90 procent tej kwoty. Natomiast jeżeli różnica byłaby wartością ujemną, to nie podlegałaby umorzeniu, ale stanowiła zobowiązanie kredytobiorcy w całości.

Warunki w programie

Kolejnym istotnym czynnikiem jest kryterium powierzchni nieruchomości. W przypadku mieszkania jego powierzchnia nie powinna przekroczyć 100 metrów kw, a w przypadku domu 150 metrów kw. Kryterium powierzchni nie dotyczy rodzin z trójką i więcej dzieci. Aby skorzystać z dobrodziejstw ustawy, kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu, chyba że ma inny lokal mieszkalny lub jego część nabyte w drodze spadku już po zaciągnięciu restrukturyzowanego kredytu. Ustawą na początku września ma się zająć Senat, a już pod koniec sierpnia senacka komisja finansów.

Read Previous

Zmiany Alior Banku

Read Next

Jak powiększyć swoją emeryturę ?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular