4 października 2023

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jakie ma zadania i funkcje?

UFG to instytucja, dzięki której możliwe jest otrzymanie odszkodowania w momencie wypadku spowodowanego przez osobę nieposiadającą OC lub zbiegłą z miejsca zdarzenia. Wypłacone świadczenia przez UFG sięgają każdego roku ok. 70 milionów złotych! Jest to ogromna kwota, którą powinni być obciążeni sprawcy wypadków. Co jeszcze należy do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Podstawowe zadania UFG

Instytucja ta powstała po to, by chronić poszkodowanych i umożliwić im powrót do zdrowia w momencie, kiedy sprawca zdarzenia nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub nie można ustalić jego tożsamości. UFG dotyczy także zdarzeń z udziałem nieubezpieczonych rolników, którzy także mają obowiązek posiadania OC.

Jednak wypłata odszkodowań nie jest jedynym zadaniem UFG. Zalicza się bowiem do nich również kontrola nad pojazdami i posiadanymi przez ich właścicieli OC. Instytucja ta może bowiem nakładać kary na osoby nieobjęte obowiązkowych ubezpieczeniem i egzekwować ich zapłaty. UFG dąży do stworzenia idealnych warunków, w których każda osoba poruszająca się autem na drodze lub prowadząca gospodarstwo rolne będzie posiadała OC, z którego to w razie wypadku będą pokrywane szkody na rzecz ofiary.

Funkcje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Funkcje pełnione przez Fundusz można następująco pogrupować:

  • kompensacyjne,
  • kontrolno-windykacyjne,
  • informacyjne,
  • prewencyjne.

W pierwszej grupie znajdują się działania polegające na wypłaceniu świadczeń i odszkodowań. Oprócz wypadków dotyczy to również spłaty roszczeń osób uprawnionych w związku z wystąpieniem upadłości lub zarządzenia przymusowej likwidacji zakładu ubezpieczeń. Druga funkcja to przede wszystkim możliwość monitorowania gospodarstw rolnych i poruszających się w Polsce aut w kontekście posiadanego OC. Gdy system odnotuje brak obowiązkowego ubezpieczenia rozpoczyna się proces karania i egzekwowania. Funkcja informacyjna odnosi się do zbierania danych odnośnie pojazdów, wyrządzonych szkód i przekazywanie ich odpowiednim organom. Ostatnia grupa ma na celu zapobieganie upadłości zakładu ubezpieczeń poprzez udzielanie pożyczki na korzystniejszych warunkach, niż tych dostępne w bankach.

Read Previous

W co warto zainwestować pieniądze?

Read Next

Allianz – historia marki w Polsce

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular