4 października 2023

Ubezpieczenie na życie – wybierz najkorzystniejsze dla siebie

Głównym zadaniem ubezpieczenia na życie jest ochrona Twojego życia i zdrowia. Zastanawiasz się, czy takie ubezpieczenie jest Ci potrzebne? Przeczytaj i dowiedz się, na jaki rodzaj ubezpieczenia warto zwrócić uwagę.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie chroni osobę ubezpieczoną na wypadek jej śmierci. Jeśli do niej dojdzie, to rodzina ubezpieczonego otrzymuje wsparcie finansowe umożliwiające organizację pogrzebu oraz pokrycie ewentualnych zobowiązań zmarłego (kredytów, pożyczek itp.). Śmierć ubezpieczonego jest równoznaczna z końcem obowiązku dalszego opłacania składek. Ubezpieczenie na życie można zawrzeć:

 • na czas określony – jest to tzw. ubezpieczenie terminowe, w którym zobowiązujesz się płacić przez ustalony czas, np. 15 lat,
 • dożywotnio.

Osoba ubezpieczona sama ustala kwotę, na jaką chce ubezpieczyć swoje życie. Wartość maksymalna sumy ubezpieczenia najczęściej nie jest podana. Zakłady ubezpieczeniowe określają jednak wartość minimalną ze względu na koszty, które wynikają z realizacji umowy.

Rodzaje ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie w zależności od charakteru umowy można podzielić na:

 • ochronne – ubezpieczony uzyskuje środki finansowe, jeśli dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego (tym terminem określa się losowe zdarzenie przewidziane i zapisane w umowie ubezpieczenia),
 • oszczędnościowe – ubezpieczony ma zapewnione korzyści finansowe z wpłacanych składek niezależnie od tego, czy dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego),
 • ochronno-oszczędnościowe – łączy w sobie cechy dwóch powyższych.

Ubezpieczenie na życie – na jaki rodzaj zwrócić uwagę?

Każdego dnia, mimo zachowania szczególnej ostrożności, możesz być narażony na nieprzyjemne wydarzenia, które wiązać się mogą z problemami finansowymi dla Ciebie i Twoich bliskich. Aby tego uniknąć, wybierz odpowiednie zabezpieczenie. Ubezpieczenie na życie będzie Twoją pomocą w razie nieszczęśliwych i niespodziewanych zdarzeń.

Ubezpieczenie zdrowotne

W tym rodzaju osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia medyczne i opieka zdrowotna. Wyróżnia się dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Obowiązkowe – obejmuje większość Polaków i daje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Mogą z niego korzystać m.in. uczniowie, studenci, emeryci, bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, rolnicy czy osoby zatrudnione na umowie o pracę lub zlecenie.
 • Prywatne (dobrowolne) – przeznaczone dla tych, którzy nie spełniają warunków do uzyskania ubezpieczenia obowiązkowego. Takie osoby opłacają ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie, podpisując umowę z NFZ na czas nieokreślony.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje ochroną osobę ubezpieczoną w momencie, gdy jest ona poszkodowana w wypadku. Jego skutki muszą być wyraźnie określone w warunkach bezpieczeństwa. Kwota, jaką otrzymuje poszkodowany zależy od uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW dzieli się na ubezpieczenia grupowe oraz indywidualne. Pierwsze najczęściej wybierane są w szkołach lub zakładach pracy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych

O ubezpieczeniu kosztów leczenia w podróży zagranicznej powinno się myśleć przed każdym planowanym wyjazdem z kraju. Dzięki niemu niezależnie od celu i długości wizyty masz zapewnioną doskonałą ochronę. Takie ubezpieczenie obejmuje różne sytuacje, na przykład:

 • zakup leków,
 • pokrycie kosztów pobytu w szpitalu,
 • leczenie powikłań chorób przewlekłych,
 • leczenie kontuzji w razie wypadków podczas uprawiania sportów.

Ubezpieczenie podróżne przysługuje każdemu – warto jednak dokładnie sprawdzić ofertę, ponieważ mogą się w niej pojawić ograniczenia, np. związane z wiekiem osoby ubezpieczającej się.

Polisa a ubezpieczenie – czym się różnią?

Często te pojęcia używane są jako synonimy. Jest to jednak błędem, ponieważ oba znaczą coś innego. Ubezpieczeniem w sensie prawnym jest umowa zobowiązująca zakład ubezpieczeń do wypłaty określonego świadczenia, jeśli zajdą wypadki wskazane w umowie i objęte ochroną. Polisa zaś to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia między klientem a ubezpieczycielem. Polisę wystawia towarzystwo ubezpieczeniowe lub jego przedstawiciel. Taki dokument powinien zawierać:

 • dane ubezpieczyciela i ubezpieczającego,
 • przedmiot ubezpieczenia (mienie objęte ochroną),
 • czas trwania ubezpieczenia,
 • sumę ubezpieczenia,
 • miejsce i datę wystawienia,
 • podpis ubezpieczyciela i ubezpieczającego.

Często do polisy dołączane są ogólne warunki ubezpieczenia oraz przepisy bezpieczeństwa wyjaśniające zakres ochrony i odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Read Previous

Pełna księgowość – jak zamknąć rok finansowy?

Read Next

Czym jest umowa o pracę i co powinna zawierać

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular