6 listopada 2023

Świetne wyniki Pekao dzięki kredytom !

W pierwszym półroczu 2015 roku zysk netto Banku Pekao wyniósł 1 244 mln złotych, co przyczyniło się do uzyskania osiągniecia zwrotu na kapitale ROE 10,3 %.

Tak dobry wynik Bank odniósł dzięki wsparciu osiągniętym w drugim kwartale w wysokości 619 milionów złotych. Wynik Pekao jest poniekąd skutkiem częściowego skompensowania negatywnego wpływu zewnętrznych czynników regulacyjnych, dzięki efektom wzrostu działalności. Bank kontynuował skuteczne zarządzanie kosztami, obniżając koszty z wyłączeniem opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych o (-2,3% r/r), do poziomu 811 mln złotych. Koszty ryzyka uległy dalszej poprawie osiągając poziom 50 punktów bazowych w drugim kwartale, wskaźnik kredytów nieregularnych zmniejszył się do poziomu 6,7%, a wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł 70,8%.

 „To kolejny kwartał, w którym osiągnęliśmy wzrost biznesu, przybliżający nas do realizacji ambitnego celu – jednocyfrowego spadku zysku netto – powiedział Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku Pekao SA. Bank kontynuuje inwestycje w innowacje.  Wprowadzona karta wielowalutowa jest najlepszym przykładem,  jak rozwiązania cyfrowe mogą uprościć życie naszych klientów.”

Pekao liderem na rynku 

Ten rok na razie należy do Banku Pekao.  Wyniki z tytułu opłat i prowizji wyniósł aż 481 mln złotych. Bank Pekao odnotował dwucyfrowy wzrost wolumenów kredytowych r/r, +10,5%, wsparty pozytywną dynamiką kwartalną +2,3%. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych wzrósł o +13% r/r, osiągając poziom 42 839 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć dwucyfrowy wzrost wartości całego portfela kredytów detalicznych o +11,3% r/r, do poziomu 50 466 mln zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o +9,9% r/r do 73 475 mln zł.

Koszty ryzyka

Pomimo dynamicznego wzrostu wolumenów kredytu koszty ryzyka nie uległ zmianie, utrzymując poziom 53 punktów bazowych analogicznie jak wskaźnik kredytów nieregularnych, który ponownie wyniósł 6,8%.

Read Previous

Rekordowe inwestycje w Porcie Gdańskim

Read Next

Bezpieczne inwestowanie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular