21 stycznia 2024

Składki ZUS w 2019: jakich zmian możemy się spodziewać?

Według szacunków rządu Mateusza Morawieckiego średnie wynagrodzenie miesięczne w Polsce wzrośnie. Wzrost zarobków oznacza również wzrost składek. Jak zmieni się naliczanie zobowiązań w przyszłym roku?

Prognoza na 2019: duża podwyżka

Przewidywana podwyżka w 2019 roku w stosunku do poprzedniego wyniesie aż 322 złote. Oznacza to, że uśredniona płaca brutto w przyszłym roku wynosić będzie 4765 zł (przy 4443 zł w roku 2018). Niestety, nie do końca jest się z czego cieszyć. Wyższe zarobki oznaczają konieczność spłaty wyższych zobowiązań podatkowych i emerytalnych, naliczanych proporcjonalnie w stosunku do rządowych prognoz.

Zarobki w górę, składki za nimi

Największą zmianą powodowaną przez wzrost wynagrodzeń jest zmiana podstawy wymiaru naliczania składek emerytalnych. Ta przeliczana jest w postaci 60% średniego wynagrodzenia brutto. Dla roku 2019 podstawa wyniesie zatem 2859 zł. Dla porównania łączna wartość składek dla roku 2018 wynosi 2665,8 zł, co oznacza wzrost aż o prawie 200 zł.

Składki pod lupą

Przyszłoroczne składki na ZUS przedstawiać się będą następująco (w nawiasach podane wartości dla roku 2018):

  • składka emerytalna: 558,08 zł (520,36 zł),
  • składka rentowa: 228,72 zł (213,26 zł),
  • składka chorobowa: 70,05 zł (65,31 zł),
  • składka wypadkowa: 47,75 zł (44,52 zł),
  • składka na Fundusz Pracy: 70,05 zł (65,31 zł).

Ile na składkę zdrowotną?

Do powyższych kwot dodatkowo należy włączyć również składkę zdrowotną, której wysokość nie jest jeszcze znana. Analiza podwyżek z lat ubiegłych pozwala jednak przypuszczać, iż wartość składki zdrowotnej zamknie się w kwocie około 350 zł. Jeśli rzeczywiście składka zdrowotna wyniesie właśnie tyle, wtedy składki płacone do ZUS opiewać będą na kwotę około 1320 zł. Podstawę naliczania składki zdrowotnej określają odrębne przepisy – ich treść dostępna jest w dokumencie pod adresem http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Zasady+podlegania+ubezpieczeniom+spo%C5%82ecznym+i+ubezpieczeniu+zdrowotnemu+oraz+ustalania+podstawy+wymiaru+sk%C5%82adek/780a6dc2-67db-48e0-8d02-0d7aa1e28912.

Read Previous

Zmiany w płatnościach kartą – do 100 zł bez PIN-u

Read Next

Co to jest BIK i jakie dane gromadzi

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular