4 października 2023

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie – na czym polega?

Rozdzielność majątkowa to nic złego, podział jest coraz częściej stosowany przez coraz większą liczbę małżeństw. Stanowi gwarancję niezależności majątkowej. Ale na czym tak naprawdę polega?

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Małżonkowie mogą na mocy prawa ustanowić rozdzielność majątkową. Polega to na tym, że zarówno mąż, jak i żona, zachowują niezależność finansową. Dotyczy to nie tylko dorobku zdobytego przed zawarciem ślubu, ale również po nim. Innymi słowy, majątek zdobyty przez jednego ze współmałżonków należy wyłącznie do niego i nie podlega przedmiotowi sporu przy ewentualnym rozwodzie.

Po podpisaniu intercyzy, nie ma mowy o wspólnym majątku. Cały dorobek rozdziela się wtedy na majątek męża i majątek żony. Nie ma żadnych części wspólnych, pod warunkiem wspólnego zakupu danej rzeczy lub usługi.

Jak zawrzeć rozdzielność majątkową?

To wbrew pozorom bardzo proste. Współmałżonkowie mogą zawrzeć taką umowę w dowolnym momencie. W dowolnym czasie mogą ją również rozwiązać.

Do zawarcia intercyzy potrzebne będą:

  • akt małżeństwa (jeśli strony są już małżeństwem),
  • pełna zdolności do czynności prawnych obu stron,
  • zgodności obu stron co do ustanawianego rodzaju ustroju majątkowego.

Jeżeli współmałżonkowie spełniają powyższe warunki i posiadają wszystkie dokumenty, wystarczy, że udadzą się do notariusza, który będzie pełnił funkcję pełnomocnika. W jego obecności podpisuje się umowę, która dokładnie powinna określać postanowienia i osoby, których dotyczy.

Po podpisaniu intercyzy każdy z małżonków samodzielnie i swobodnie może zarządzać swoim majątkiem. Małżonek nie ma prawa sprzeciwiać się rozporządzeniom w stosunku do składników majątku odrębnego dokonywanym przez drugiego z małżonków. Nie musi nawet powiadamiać go o zaciągniętych zobowiązaniach i wydatkach.

Rozdzielność majątkowo jest stosowana w różnych przypadkach. Dobrym pomysłem podpisania intercyzy jest sytuacja, kiedy małżonkowie zarabiają podobne kwoty. W praktyce jednak jest tak, że rozdzielność majątkowo zawierana jest w przypadku, w którym jedna ze stron boi się o swój majątek i chce zapewnić sobie pewne zabezpieczenie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://radcaprawny-opole.pl/

Read Previous

Czym jest EPU?

Read Next

Odwrócona hipoteka

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular