4 października 2023

Rekordowe inwestycje w Porcie Gdańskim

Port Gdański szykuje się na największy program inwestycyjny w swojej historii. Inwestycja do 2020 roku ma wynieść około 8 mld złotych. Około 1 mld złotych ma zainwestować Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, a pozostałe 7 mld złotych mogą zainwestować spółki prowadzące działalność w porcie, jak PERN, DCT i OT Logistics.

Inwestycje w Porcie Gdańskim

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) poinformował, że spółka w najbliższych pięciu latach planuje zrealizować największy plan inwestycyjny w historii. Najwięcej inwestycji ma być realizowanych w latach 2017-2019. Na realizację prac ma być wydanych prawie 600 mln złotych. Na ten rok zaplanowano realizację ponad 100 przedsięwzięć. Obecnie trwa rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego. Modernizacji ma też ulec Nabrzeże Oliwskie, zarówno w części lądowej, jak i wodnej. Przy Pirsie Węglowym prowadzone są prace inwestycyjne polegające na umocnieniu 24 ha dna akwenu eksploatowanego przez statki masowe.

Do największych projektów z całą pewnością należą: modernizacja toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Szacuje się wydanie ok 500 mln złotych na tą inwestycję. Następnie zostanie zmodernizowana sieć dróg kolejowych w Porcie Zewnętrznym. Inwestycja pochłonie ok. 110 mln złotych. Dzięki tym inwestycjom poprawią się warunki nawigacyjne portu. Port Wewnętrzny stanie się bardziej dostępny dla większych jednostek, będzie miał długość 250 metrów.

W Porcie Wewnętrznym co roku obsługiwanych jest ok. 2000 statków handlowych oraz około 1000 zawijających w innym celu. W Porcie Wewnętrznym na przykład w poprzednim roku przeładowano ok. 7,5 miliona ton ładunków. Port Zewnętrzny również czeka na inwestycje. Mają być przebudowanego drogi o łącznej długości ponad 7 km oraz torów o długości 10 km. Prace mają być prowadzone na powierzchni ok. 70 ha. Planuje się też zrealizować podobne prace o wartości ok. 178 mln zł na liczących ok. 29 ha terenach przyportowych.

Plany Portu Gdańskiego

Według wstępnych wyliczeń, w najbliższych kilku latach przeładunki w porcie mogą zwiększyć się nawet trzykrotnie. Port dzięki rozbudowie stanie się nowoczesny i stanowić będzie konkurencję w Europie. Port w Gdańsku jest największym polskim portem i jednym z największych węzłów logistycznych Polski. W pierwszym półroczu br. przeładował ponad 17 mln ton ładunków, co w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku oznacza wzrost o prawie 12 proc. W 2014 roku w Gdańsku przeładowano rekordową ilość ładunków, ponad 32,3 mln ton, co oznaczało wzrost o 7 procent w porównaniu z 2013 rokiem. Port podaje, że w ostatnich sześciu latach przeładunki wzrosły o ponad 70 procent.

Read Previous

Jak powiększyć swoją emeryturę ?

Read Next

Świetne wyniki Pekao dzięki kredytom !

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular