Księgowość organizacji pozarządowych

Prowadzenie księgowości w organizacji pozarządowej – o czym należy pamiętać?

Organizacje pozarządowe to wszelkie jednostki, które nie są organami i jednostkami podległymi administracji publicznej, a ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Organizacje pozarządowe mają obowiązek rejestrowania sprawozdań finansowych.

Ustawa o rachunkowości, a obowiązek prowadzenia księgowości w organizacji?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ma każda działająca organizacja pozarządowa, a więc te posiadające osobowość prawną i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i również organizacje bez osobowości prawnej np. stowarzyszenia. Konieczność prowadzenia księgowości wymagana jest również ze strony organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Takie stowarzyszenia zwykłe uzyskują pieniądze ze składek członkowskich, Rejestr ten jest jednak niezbędny, gdyż przedstawia przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji.

Sprawozdanie finansowe przedkładane w Urzędzie Skarbowym składa się z bilansu, rachunku wyników (lub rachunku zysków i strat) oraz informacji dodatkowej. Jeśli stowarzyszenie lub fundacja prowadzi działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe musi zostać wysłane także do KRS a w przypadku organizacji mających status OPP umieszczone w ministerialnej internetowej bazie sprawozdań.

Jaka księgowość dla organizacji pozarządowej wybrać?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przyniosła szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji pozarządowych dotyczących księgowości. Nowe przepisy wyróżniają cztery możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Wybór księgowania jednostki nie jest całkowicie dowolny a uwarunkowany wielkością przychodów organizacji. najmniejsze organizacje, czyli te których przychody nie przekraczają 100 tys. złotych rocznie, mogą stosować uproszczoną ewidencję przychodów i rozchodów. Największe organizacje o przychodach powyżej 17 milionów złotych muszą stosować pełną księgowość. Warto również zwrócić uwagę, że księgowość uproszczoną mogą stosować podmioty spełniające określone warunki:

  • Fundacja musi uzyskiwać przychody z tytułu m.in.: składek członkowskich, zapisów, składek, dotacji czy działalności odpłatnej pożytku publicznego.
  • Organizacja nie może posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
  • Uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów, dotyczy wyłącznie NGO bez działalności gospodarczej.

1 comment

  1. Marek

    Ja w swoim stowarzyszeniu skorzystałem z usług biura rachunkowego Edyty Cyburt z Wrocławia, która zajmuje się sprawami księgowymi w moim stowarzyszeniu i stosuję księgowość uproszczoną. Nie mam czasu zajmowaniem się formalnościami i jeżdzeniem po urzędach, dlatego korzystam właśnie z usług biura. Małe stowarzyszenia mogą prowadzić same księgowość, ale nie oszukujmy się, nie jest to też duży koszt i warto na taki krok się zdecydować i mieć wszystko poukładane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + six =