4 października 2023

Pełna księgowość dla początkujących

Przychodzi taki czas, kiedy biznes rozwija się na tyle dynamicznie, że zaczyna przynosić duże zyski. Po osiągnięciu odpowiedniego pułapu, prawo wymaga od przedsiębiorcy przejście z uproszczonej księgowości na księgowość pełną. Jakie są podstawowe zasady jej prowadzenia?

Pełna księgowość co to jest?

Pełna księgowość to system ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmie. Jest rozbudowany i precyzyjny, co z jednej strony komplikuje prowadzenie rachunkowości, z drugiej porządkuje i pozwala otrzymać jasny obraz jak funkcjonuje firma. Jest wykorzystywany do zbierania informacji i kontroli statusu firmy w wybranym okresie czasu. Oczywiście za jej pomocą obliczymy wszystkie niezbędne sprawy podatkowe.

W pełnej księgowości stosuje się podwójny zapis, czyli notuje się każdą operację na dwóch kontach, uwzględniając każdą nawet najdrobniejsze transakcje oraz operacje bezgotówkowe (np. groźba wypłaty odszkodowania). Zasady prowadzenia takiej księgowości ściśle reguluje Ustawa o Rachunkowości, co daje przejrzystość w prowadzeniu ksiąg wszystkich firm. Osoby, które z jakiś powodów mogą zrezygnować z pełnej księgowości, często z tego rezygnują na rzecz przejrzystości w firmie. Nawet pomimo, że jest ona droższa i wymaga większego nakładu pracy. Pełna księgowość obejmuje obowiązkowo:

 • Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółki osobowe prawa handlowego – komandytowe i komandytowo-akcyjne.
 • Podmioty działalności gospodarczej, które w danym roku podatkowym przekroczyły przychody równowartość 1,2 mln euro.

Księgowość pełna a niepełna

Podejmując decyzję czy będziemy stosować księgowość uproszczoną czy pełną, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt finansowy prowadzenia rachunkowości, ale przede wszystkim przejrzystość finansów w firmie. Warto też uświadomić sobie na czym polegają główne różnice. Księgowość uproszczona, to proste i jasne zasady zbierania danych finansowych, przeznaczone dla małych przedsiębiorstw. Jej podstawowym celem jest obliczenie podatku i funkcjonuje w trzech formach:

 • Karta podatkowa. Na jej podstawie, co miesiąc płaci się ustaloną składkę, która uzależniona jest od ilości mieszkańców w miejscu działalności, rodzaju działalności oraz ilości pracowników. Wysokość opłat jest rozpisana w specjalnie przygotowanej tabeli. Zarezerwowana dla wąskiej grupy biznesu (niewiele ponad 100 profesji, głównie o charakterze rzemieślniczym).
 • Ryczałt ewidencjonowany. Według niego możemy płacić określoną wysokość podatku uzależnioną jedynie od przychodów. Stawki ryczałtowe są dużo niższe niż te standardowe, jednak podatek płacimy niezależnie czy na koniec miesiąca firma jest na plusie czy na minusie.
 • Książka przychodów i rozchodów. Najpopularniejsza forma rozliczania księgowości prostej. Podatek opłacany jest z różnicy przychodów i kosztów prowadzonej działalności, w wysokości 18%, 19% lub 32% w zależności od stopnia dochodów.

Pełna księgowość służy do obliczenia podatków i uzyskania pełnego obrazu finansowego przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy do tego podwójny zapis, uwzględniając także operacje bezgotówkowe (np. uszkodzenie towaru, czy wzięcie go z odroczoną płatnością). Obowiązek pełnej księgowości dotyczy tych form działalności gdzie zakłada się wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem. Ma także zapewnić właścicielom i kontrahentom pełnej kontroli nad tym majątkiem. Ma również chronić majątek właścicieli przed kradzieżą, a kontrahentów spółki przed niewypłacalnością.


Dowiedz się więcej na temat pełnej księgowości: https://www.podatkomat.pl/oferta/ksiegowosc/ksiegowosc-pelna/


Pełna księgowość plusy i minusy

W zależności od tego jaki biznes prowadzimy, pełna księgowość może mieć swoje plusy i minusy. Do zalet z pewnością powinniśmy zaliczyć:

 • pełny i precyzyjny obraz finansów firmowych,
 • pomaga podjąć decyzję o korzystnych dla firmy zmianach,
 • pozwala efektywniej planować kolejne kroki biznesowe,
 • umożliwia ścisłą analizę wydatków, zysków, czy kosztów uzyskania przychodu,
 • ułatwia kontrolę finansów i majątku uprawnionym organom,
 • świadczy o statusie firmy.

Pełna księgowość ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Do najczęściej wymienianych wad należą:

 • wysokie koszty prowadzenia pełnej księgowości,
 • skomplikowana ewidencja wszystkich zmian zachodzących w firmie,
 • konieczność zatrudnienia księgowej lub zlecenia prowadzenia ksiąg w biurze rachunkowych i powiązane z tym dodatkowe czynności,
 • wymóg stosowania się do Ustawy o Rachunkowości,
 • brak elastycznego podejścia do sytuacji rynkowej w prowadzeniu pełnej księgowości.

Read Previous

Przygotowanie do targów – jak zorganizować firmowe stoisko?

Read Next

Pełna księgowość a uproszczona – różnice

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular