3 października 2023

Pełna księgowość – jak zamknąć rok finansowy?

Koniec roku to gorący okres dla działów księgowości w przedsiębiorstwach oraz biur rachunkowych. Sporządzenie wszystkich sprawozdań finansowych wiąże się z dotrzymaniem terminów i przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Dowiedz się, o czym nie zapomnieć, by zamknięcie roku finansowego odbyło się zgodnie z przepisami.

Pełna księgowość – zamykanie ksiąg rachunkowych

Zanim biuro rachunkowe zamknie księgi, musi upewnić się, ze wszystkie wymagane czynności zostały wykonane. Zamkniecie ksiąg rachunkowych wiąże się bowiem z nieodwracalnym wyłączeniem dokonywania w nich zapisów. Jakich czynności należy dokonać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych?

  • Inwentaryzacja – w tym kroku należy zestawić wszystkie posiadane aktywa z danymi, które figurują w księgach. Inwentaryzacja musi być rozpocząć się nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i nie później niż piętnastego dnia następnego roku obrotowego.
  • Kompletność ujęcia operacji gospodarczych – a więc wszystkich czynności finansowych dokonanych w danym roku obrotowym.
  • Bilans aktywów i pasywów – sporządzenie ich wyceny nie dotyczy jednak mikroprzedsiębiorstw.
  • Zestawienie obrotów i sald kont – musi być dokonane nie później do osiemdziesiątego piątego dnia kolejnego roku obrotowego.

Pełna księgowość – do kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Dzień bilansowy to dzień kończący rok rachunkowy. Do tego terminu należy przygotować roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Sprawozdanie to musi być przygotowane najpóźniej trzy miesiące po dniu bilansowym. Jeżeli zatem ostatni dzień roku rachunkowego w przedsiębiorstwie nakłada się z końcem roku kalendarzowego, wówczas termin ten przypada na 31 marca.

Dla kogo wersja uproszczona?

Małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, których roczny przychód nie przekracza dwóch milionów euro, mogą przedstawić uproszczoną wersję sprawozdania finansowego.

Czy warto wykonywać sprawozdanie samemu?

Prowadzenie pełnej księgowości jest procesem skomplikowanym, jednakże wiele przedsiębiorstw jest zobligowanych właśnie do tej formy rozliczania się z fiskusem. Największe firmy często posiadają własne działy księgowości, jednak małe oraz mikroprzedsiębiorstwa mogłyby nie unieść kosztów związanych z ich utrzymaniem. Dlatego chętnie korzystają z usług biura rachunkowego. Biur rachunkowych, w których ofercie znajduje się pełna księgowość, we Wrocławiu znajdziesz kilkadziesiąt. Dlatego warto powierzyć im prowadzenie księgowości – pozwoli to obniżyć koszty, jednocześnie zwiększając pewność poprawnego wykonania wszystkich podatkowych zobowiązań.

Gdzie złożyć dokumenty?

Zatwierdzone przez zarząd przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe musi zostać złożone do Krajowego Rejestru Sądowego nie później niż piętnaście dni od dnia zatwierdzenia (tego należy dokonać maksymalnie w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego). Zwolnione z tego obowiązku są osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które prowadzą księgi rachunkowe (nie są one objęte KRS).

Drugim podmiotem, w którym należy złożyć jest odpowiedni dla przedsiębiorstwa Urząd Skarbowy.

Read Previous

Ubezpieczenie mieszkania – sprawdź, co należy o nim wiedzieć

Read Next

Ubezpieczenie na życie – wybierz najkorzystniejsze dla siebie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular