3 października 2023

Pełna księgowość a uproszczona – różnice

Zarówno wejście na rynek działalności gospodarczej, jak i dynamiczny rozwój firmy, powodują że przedsiębiorcy muszą orientować się w rodzajach ewidencji finansowej w biznesie. Czym różni się księgowość uproszczona od pełnej? Kiedy są obowiązkowe, a kiedy obligatoryjne?

Kiedy prowadzimy pełną księgowość

Pełna księgowość to rozbudowany i bardzo dokładny system ewidencji finansów w firmie, który pozwala otrzymać jej pełen obraz oraz właściwie obliczyć podatki. Jej precyzja rodzi wiele problemów, dlatego do jej prowadzenia niezbędne jest zatrudnienie księgowej lub zlecenie tego zadania do biura rachunkowego. Księgi pomagają poruszać się po zawiłościach biznesu oraz ułatwiają kontrole, zarówno te wewnętrzne, jak i przeprowadzane przez uprawnione do tego organy.

W księgach rachunkowych dokonuje się ewidencji według Ustawy o Rachunkowości i stosuje się podwójny zapis, który umożliwia rejestrację każdej, nawet najdrobniejszej operacji finansowej oraz tych bezgotówkowych (np. uszkodzenia towaru czy widma odszkodowań).

Pełną księgowość jest obowiązkowa dla spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotyczy ona także przedsiębiorstw, które w ramach roku podatkowego osiągnęły przychody przynajmniej w wysokości 1,2 mln euro.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy tych podmiotów gospodarczych, które uwzględniają zarządzanie odrębnym majątkiem, wydzielonym w ramach firmy. Dzięki księgom właściciele mają mieć pełną kontrolę nad majątkiem i być chronieni przed kradzieżą, a kontrahenci przed niewypłacalnością.

Kto prowadzi uproszczoną księgowość

Księgowość uproszczona, to forma ewidencji finansów, dedykowana małemu biznesowi, który ani nie wymaga, ani nie jest w stanie opłacić prowadzenia pełnej księgowości. Jest prosta, jasna, tania i stosunkowo łatwa do prowadzenia. Jej głównym zadaniem jest obliczenie podatku wynikającego z prowadzonej działalności. Wystarczy do tego niewielki arkusz w Excelu, by wiedzieć co przynosi dochód i gdzie aktualnie ulokowane są pieniądze.

Księgowość uproszczona funkcjonuje w trzech odmianach. Najpowszechniejszą są księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca płaci podatek na podstawie różnicy wynikającej z przychodów i wydatków na prowadzoną działalność. Progi podatkowe to 18%, 19% i 32%, a wybrany pułap zależy od wysokości dochodów firmy. Swój biznes można również rozliczać na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Płaci się wówczas podatek w określonej wysokości jedynie od przychodów z operacji firmy. Stawki podatkowe są dużo niższe niż standardowe, ale podatek płacimy niezależnie czy zarobiliśmy czy jesteśmy stratni.

Ostatnią formą jest karta podatkowa, która należy się wąskiej grupie przedsiębiorców (około 100 zawodów, zwykle rzemieślniczych). W specjalnie przygotowanej tabeli sprawdza się stawkę comiesięcznego podatku, uwzględniającego:

  • rodzaj działalności,
  • ilość pracowników,
  • ilość mieszkańców w miejscu działalności.

Jaką księgowość wybrać?

Zarówno księgowość pełna, jak i uproszczona mają swoje wady i zalety. W poniżej tabeli znajduje się ich podsumowanie.

Wady i zalety różnych rodzajów księgowości

Księgowość pełna

Księgowość uproszczona

Zalety

WadyZalety

Wady

Pełny i dokładny obraz finansowy firmy

Skomplikowany zapis wszystkich zmian w firmieSamodzielne prowadzenie

Dotyczy jedynie części podmiotów

Ułatwia planowanie kolejnych decyzji biznesowych

Konieczność zatrudnienia specjalistów od rachunkowości (księgowa, biuro rachunkowe)Możliwość korzystania z komputerowych programów do księgowania (lub online)

Wymaga stałej aktualizacji wiedzy na temat wymagań prawnych i rachunkowych

Ułatwia podjęcie decyzji o korzystnych zmianach w firmie

Wysokie koszty prowadzenia ksiąg rachunkowychStały wgląd w koszty i wydatki działalności

Pełna odpowiedzialność za błędy w ewidencji

Ułatwia kontrolę wewnętrzną i organom kontrolnym

Konieczność stosowania się do Ustawy o RachunkowościOszczędności na ewidencji finansowej

Mała dokładność ewidencji, głównie podatkowa

Pozwala na ścisłą analizę operacji finansowych

Brak elastycznego prowadzenia rachunków do zmian na rynku 

Ograniczona możliwość dokonywania analiz ekonomicznych

Jest miernikiem statusu firmy

 

Read Previous

Pełna księgowość dla początkujących

Read Next

Lokata czy obligacje? Co lepsze?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular