3 października 2023

Odszkodowanie za poślizgnięcie na chodniku. Kiedy można się o nie ubiegać?

Poślizg może zdarzyć się każdemu z nas – zwłaszcza w zimnej porze roku, kiedy nierówne polskie chodniki bywają dodatkowo oblodzone i zaśnieżone. Kiedy jednak można liczyć na odszkodowanie za poniesione szkody?

Podstawa prawna odszkodowania za upadek

Upadek na chodniku jest zdarzeniem związanym z zaniedbaniem obowiązków ciążących na zarządcy terenu. Podmioty, na których spoczywa obowiązek dbałości o należyty stan dróg, są zobowiązane również do zminimalizowania ryzyka wystąpienia prawdopodobieństwa zdarzeń losowych (ust. z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

O czym należy pamiętać ubiegając się o odszkodowanie?

Jeśli zamierzamy dochodzić roszczeń wynikających z odniesienia szkód powstałych wskutek upadku, ciąży na nas obowiązek udowodnienia odniesionych obrażeń, a także możliwie jak najdokładniejszego udokumentowania całego zajścia. Najlepszym materiałem dowodowym potwierdzającym przewrócenie na chodniku będą:

  • fotografie – powinniśmy sfotografować zarówno sam teren bezpośrednio po wypadku, jak również obrażenia odniesione przez poszkodowanych. Zdjęcia powinny być na tyle wyraźne, by nie pozostawiały wątpliwości co do stanu powierzchni, na której doszło do wypadku;
  • oświadczenia świadków zdarzenia – jeśli jest to możliwe, powinniśmy zadbać o jak największą ilość osób postronnych, które potwierdzą przebieg zdarzenia oraz zaistniałe w momencie wypadku okoliczności. Zadbajmy o to, by utrzymać z nimi kontakt: poprośmy o numery telefonów, adresy e-mail itp.;
  • dokumenty wystawione przez służby publiczne – wliczają się do nich zarówno orzeczenia lekarskie, jak również notatki i protokoły z miejsca zdarzenia, które sporządza policja, straż miejska, załoga karetki i inny personel udzielający nam pomocy;
  • rachunki za wykonanie usług medycznych – są one pomocne w przypadku ustalania kwot, jakie należy zwrócić za koszty leczenia, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego itp.

Podczas dochodzenia swoich praw powinniśmy przedstawić jak najwięcej dowodów potwierdzających bezsprzeczną winę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie należytego stanu drogi. Dzięki temu zarówno zwiększymy swoje szanse na uzyskanie odszkodowania, jak również ułatwimy ustalanie winy w sądzie.

Kto odpowiada za uszczerbek na zdrowiu?

Sprawcy szkód powstałych w wyniku poślizgnięcia odpowiadają na zasadzie winy. Orzeka się ją wtedy, kiedy wskutek zaniechania sprawcy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu. Przy tym ważne jest, by pomiędzy zaniedbaniem zarządcy terenu a powstaniem szkody zachodził wyraźny związek przyczynowo-skutkowy – w innym przypadku nie dochodzi do zaistnienia obowiązku odszkodowawczego.

Dokładne określenie administratora danego terytorium jest uzależnione od charakteru okolicy oraz jego przeznaczenia. W ten sposób rolę zarządcy i właściciela terenu mogą posiadać na przykład:

  • wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa – w przypadku dróg osiedlowych;
  • zarząd powiatu, województwa – dla dróg powiatowych, wojewódzkich;
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta – dla dróg gminnych, miejskich;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem dróg – jeśli obowiązek dbania o stan chodnika został zlecony zewnętrznej firmie;
  • osoby prywatne – w przypadku chodników przylegających do danej posesji.

Read Previous

Jak inwestować w kryptowaluty?

Read Next

Finanse gospodarstwa domowego – o czym trzeba wiedzieć?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular