3 października 2023

Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Każdy, zarówno firma windykacyjna, jak i wierzyciele i dłużnicy, mają swoje prawa i obowiązki. Te są jednak często nadinterpretowane przez pracowników działów windykacyjnych, a dłużnicy, nie znając swoich praw, równie często ulegają i zgadzają się na wszystko. Sprawdźmy co wolno firmom windykacyjnym.

Jak działa firmy windykacyjne?

Osoba, która popadła w długi lub przestała spłacać swoje zobowiązania finansowe, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później odezwie się do niej ktoś z firmy windykacyjnej. Banki, firmy, urzędy, a nawet osoby prywatne często decydują się na sprzedaż długu firmie windykacyjnej.

Na rynku działa mnóstwo podobnych firm, które skupują takie długi od wierzycieli i zajmują się ich odzyskiwaniem. Wraz z informacją o zadłużeniu, do firmy trafiają dane dłużnika i rozpoczyna się długi i nieprzyjemny proces windykacji, czyli dochodzenia do uzyskania należnej kwoty od dłużnika.

Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji:

  • windykację polubowną,
  • windykację sądową.

Jeśli żadna z nich nie przynosi efektów, wówczas sprawa jest kierowana do egzekucji komorniczej. Zdarza się, że komornik nie jest w stanie wyegzekwować należności. Wtedy najczęściej umarza sprawę, a wierzyciel może złożyć ponowny wniosek o egzekucję w dowolnym czasie (np. kiedy sytuacja finansowa dłużnika ulegnie poprawie).

Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Każda firma musi działać w granicach prawa, nie inaczej jest z firmami windykacyjnymi. Taka instytucja musi pamiętać, że działa na zlecenie wierzyciela i na zasadzie pełnomocnictwa. Mogła też odkupić od wierzyciela dług i w takim przypadku staje się właścicielem tej wierzytelności. Wtedy na firmę przechodzą wszelkie prawa związane z możliwością odzyskania długu, a w tym:

  • prawo do roszczenia o zaległe odsetki,
  • prawo do odzyskania należności,
  • prawo do stwierdzenia czy zadłużenie faktycznie nie zostało oddane wierzycielowi,
  • prawo do wysyłania na adres korespondencyjny i e-mail ponagleń i wezwań do zapłaty,
  • prawo do telefonicznego ponaglenie i wezwania do zapłaty.

Do tego pracownik działu windykacyjnego ma prawo umówić się z dłużnikiem na spotkanie lub rozmowę w celu uzyskania informacji o sposobach i terminie uregulowania spłaty. Należy przy tym pamiętać, że dłużnik nie ma wcale obowiązku wpuszczania windykatora do własnego mieszkania. To samo tyczy się danych osobowych, nie istnieje żaden zapis w polskim prawie, który nakazuje podania własnych danych osobowych drogą telefoniczną.

Gdzie zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną?

Każdy powinien znać swoje prawa. Za każdym razem kiedy zdarzy Ci się podejrzany telefon z firmy windykacyjnej, dostaniesz list ponaglający, albo windykator zapuka do Twoich drzwi, upewnij się, że są to działania zgodne z prawem.

Wszelkie nieprawidłowości związane z firmą windykacyjną możesz zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgłoszenie tego faktu do organów państwowych nie rozwiąże samego problemu długów. W niektórych sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże pokierować sprawą i usprawnić proces wychodzenia z długów.

Read Previous

Oszczędzanie pieniędzy przez dziecko

Read Next

Czym jest rękojmia – jak złożyć reklamację w ramach rękojmi?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular