3 października 2023

Jak powiększyć swoją emeryturę ?

Polskie społeczeństwo coraz częściej zdaje sobie sprawę z tego, że różnica pomiędzy tym, co zarabiają, a tym, co otrzymają na emeryturze będzie ogromna. Jest możliwość uniknięcia głodowej emerytury. Złotym środkiem jest konsekwencja oraz ogromna wytrwałość w oszczędzaniu. W efekcie miesięcznie emerytura może być nawet większa o kilka tysięcy złotych.  Aby uzbierać milion złotych trzeba odkładać 327 zł co miesiąc przez 42 lata.  Nawet odkładając niewielkie kwoty można mieć na „starość” dużo odłożonych pieniędzy na koncie.

Rzecz sama w sobie nie jest ciężka. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Najtrudniejsza jest samodyscyplina i zaparcie w dążenie do wyznaczonego celu. Jak wiadomo łatwiej odkłada się na wymarzony samochód lub komputer, aniżeli na przyszłość. Wpływ na niezrealizowanie naszych działań są nadal niskie zarobki w Polsce, zbyt dużo bieżących wydatków oraz dalsze przekonanie społeczne, że to Państwo ma zadbać o nasze emerytury.

Gdzie odkładać na emeryturę ?

Na początku artykułu była informacja o metodzie powiększenia swojej emerytury. Należy zadać pytanie, gdzie odkładać na emeryturę? Jedną z możliwości jest OFE. Obecnie połowa Polaków źle ocenia działalność Związku Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS). Wielu naszych rodaków nie ufa tej instytucji oraz uważa, że ZUS w przyszłości nie będzie miał z czego wypłacić emerytur. Otwarte Fundusze Emerytalne ( OFE) powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w Polsce w 1999 roku. Pozwalają na gromadzenie pieniędzy na emeryturę w tzw. II filarze. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi, gdzie odkładać na emeryturę. Można hipotetycznie przyjąć, że młodzi ludzie, którzy dopiero weszli na rynek pracy zaleca się przekazywanie części składki do OFE.  Osoby w średnim wieku, które mają mniejszą skłonność do ryzyka mogą zdecydować na wybranie ZUS-u. Skład emerytalne z ZUS-u lepiej wpływają na kondycję finansów publicznych. Rzeczą wspólną dla tych dwóch metod odkładania na emeryturę jest to, że środki podlegają dziedziczeniu. Jeżeli chodzi o OFE podlegają dziedziczeniu tylko do momentu przejścia klienta na emeryturę. W przypadku ZUS-u również, ale tylko środki przekazane z OFE do ZUS-u, które zostały zapisane na specjalnych subkontach przyszłych emerytów.  Nie ma również jednoznacznej informacji, która emerytura będzie większa. To zależy od wielu czynników.

Jak ZUS oblicza wysokość emerytury ?

Ukończenie odpowiedniego wieku oraz wypracowanie określonego stażu pracy pozwala przejść na emeryturę. Wysokość tego świadczenia uwarunkowane jest od kilku czynników. Istotne są nie tylko dowody w sprawie, ale również data urodzenia ubezpieczonego, moment wystąpienia z wnioskiem o świadczenie i nabycia uprawnień. Nie bez znaczenia jest również sposób obliczania emerytury, tj. na tzw. starych, nowych lub też mieszanych zasadach.

Prawo do emerytury z systemu powszechnego ustalane jest na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. Przy czym zostały one zróżnicowane w zależności od daty urodzenia osoby ubiegającej się o to świadczenie. Ubezpieczeni zostali bowiem podzieleni na dwie podstawowe grupy, tj. na urodzonych:

  • przed 1 stycznia 1949 r. oraz
  • po 31 grudnia 1948 r.

Tym pierwszym powszechna emerytura przyznawana jest po spełnieniu warunków określonych w art. 27, 27a lub 28 ustawy emerytalnej. Oprócz ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, muszą oni z reguły legitymować się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym. Natomiast wysokość świadczenia obliczana jest na tzw. starych zasadach, określonych w art. 53 ustawy emerytalnej.

Młodsi ubezpieczeni dla celów uzyskania prawa do powszechnej emerytury muszą ukończyć wymagany przepisami wiek. Długość udokumentowanego okresu ubezpieczenia nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, choć przekłada się odpowiednio (a w zasadzie wartość odprowadzanych w tym czasie składek) na wysokość emerytury, obliczanej na tzw. nowych zasadach, określonych w art. 26 ustawy emerytalnej.

Obecnie w przypadku mężczyzn oraz kobiet, żeby przejść na emeryturę trzeba mieć ukończone 67 lat.  Obecnie, w czasach niepewnych nie ma na co liczyć od strony Państwa. Już teraz warto pomyśleć o naszej przyszłości na „stare lata”.

Read Previous

Zmiany w programie pomocy dla frankowiczów ?

Read Next

Rekordowe inwestycje w Porcie Gdańskim

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular