3 października 2023

Fundusze Europejskie – jak pozyskiwać finanse w firmie?

Finansowanie własnego biznesu to trudne zadanie, które spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie budżetu dla firm poi przez dotacje i preferencyjne pożyczki unijne, wsparcie bezrobotnych, komercyjne kredyty na start. Nie wszystkie są jednak dostępne dla każdego kto prowadzi lub rozpoczyna własną działalność gospodarczą. W artykule tym skupimy się na pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

Największe wsparcie mają szansę uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą one liczyć na dotacje przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, a także z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. W ramach funduszy europejskich w 2018 roku można otrzymać dotacje zarówno na założenie jak i na rozwój firmy.

Osoby i firmy z obszarów wiejskich i małych miast mogą ubiegać o dofinansowanie w wysokości nawet 300 000 zł w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla osób i firmy z obszarów miejskich przygotowano dotacje na biznes w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotacje na utworzenie firmy w wysokości 22 600 zł można pozyskać z Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez instytucje, które otrzymały środki na przeprowadzenie naborów.

Które inwestycje mają największe szanse na dotacje?

  • Projekty badawcze i działalność innowacyjna

W Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w danym województwie można uzyskać dofinansowanie do infrastruktury, a także badań i prac badawczych.

  • Informatyzacja

Środki unijne można przeznaczyć również na wprowadzenie elektronicznych systemów dotyczących np. zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie pokrycie kosztów przygotowania portalu e-usługowego lub rozwinąć handel elektroniczny.

  • Ekologiczna firma

Fundusze unijne pozwolą na modernizację budynków w zakresie ekologii po przez wprowadzenie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Można także starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych np. tworzenie elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych lub wykorzystujących biomasę.

  • Szkolenia

Prowadzenie firmy wiąże się z ciągłym rozwijaniem umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Liczne środki unijne pozwolą na podnoszenie renomy i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Fundusze Unijne dla firm
(źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl)

Read Previous

Zmiany na rynku nieruchomości w 2018 roku

Read Next

Prowadzenie księgowości w organizacji pozarządowej – o czym należy pamiętać?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular