4 października 2023

Dlaczego firmy pożyczają pieniądze, by utrzymać się na rynku?

Coraz więcej firm musi zapożyczać się, by móc normalnie funkcjonować – tak wynika z raportu „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce” sporządzonego przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny. Co jest powodem takiego stanu rzeczy?

Dlaczego firmy pożyczają pieniądze?

Niemal co trzecia polska firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest zmuszana korzystać z zewnętrznego finansowania w celu pokrywania kosztów prowadzenia działalności. Jakie są główne powody?

  • Kontrahenci nieprzestrzegający terminów płatności (38% badanych firm udzieliło takiej odpowiedzi).
  • Długie terminy zapłaty (37,3%).
  • Uwarunkowania branżowe, np. oczekiwanie na zwrot VAT (18%).
  • Zdarzenia losowe (11,3%).

Z raportu wynika również, że większość firm, które wskazywała jako powód zapożyczania się niedotrzymywanie terminów płatności przez kontrahentów, wymieniła również długie terminy zapłaty. W związku z długim oczekiwaniem lub brakiem zapłat mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie finansować swojej działalności i funkcjonowania na rynku.

Co finansują z pożyczonych pieniędzy?

Przedsiębiorstwa pożyczają pieniądze, by móc opłacić koszty codziennej działalności. Na co najczęściej są przeznaczane te pieniądze?

  • Zrealizowanie zobowiązań wobec kontrahentów (30%).
  • Zakup towarów i surowców (6,7%).
  • Zapłata podatków (2,7).
  • Wypłacenie wynagrodzeń (1,3%).
  • Opłacenie składek ZUS (0,7).

Ponadto 12% firm deklarowało, że korzystanie z finansowania zewnętrznego jest podyktowane aktualnymi potrzebami, które są różne w zależności od sytuacji. Z kolei co dziesiąta firma pożycza pieniądze na wypadek niespodziewanych wydatków.

Z tego wynika, że firmy w zdecydowanej większości mają przygotowane środki na wydatki związane z pracownikami. Gorzej sytuacja wygląda ze zobowiązaniami względem kontrahentów.

W której branży jest najgorzej?

Na opóźnienia w płatnościach i konieczność zaciągania długów najbardziej narażona jest branża budowlana. Wiąże się to z dużą liczbą powiązań między firmami (inwestor, wykonawca, podwykonawca, hurtownia, producent). Opóźnienia w zapłacie tego pierwszego powodują zator płatniczy, który dotyka podmiotów na wszystkich szczeblach.

Read Previous

Rozliczanie podatkowe kryptowalut – co musisz wiedzieć?

Read Next

Podzielna płatność, czyli z czym wiąże się split payment?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular