4 października 2023

Bezpieczne inwestowanie

Możliwości inwestowania jest bardzo dużo. Z tego powodu wybór najwłaściwszego sposobu inwestowania może być trudne. Powinniśmy się przede wszystkim zastanowić, jaki maksymalny poziom ryzyka będzie przez nas akceptowalny oraz jakich oczekujemy zysków. Wyróżniamy 2 typy inwestowania. Pierwszą z nich to bezpieczne inwestowanie, gdzie ryzyko strat jest małe. Drugim rozwiązaniem jest ryzykowne inwestowanie. W praktyce wygląda to tak, że można więcej zarobić, ale można też więcej stracić.

Bezpieczne inwestowanie w produkty bankowe

Jeżeli nasza inwestycja ma być bardzo bezpieczna, to możemy zdecydować się między innymi na zakup bonów skarbowych, lokaty bankowe bądź lokaty strukturyzowane z pełną gwarancją kapitału. Wtedy będziemy mieć pewność, że nie stracimy na inwestycji. Na dobre Polacy przeprosili się z niskooprocentowanymi lokatami bankowymi.  Zainteresowanie lokatami bankowymi zwiększyło się wraz ze znalezieniem oprocentowania na najniższym poziomie.  Spadek średnich stawek kwartalnych lokat (to najpopularniejsza kategoria) w okolice 2,4 proc. w skali roku sprawił, że klienci ponownie zaczęli wpłacać więcej oszczędności na lokaty niż z nich wypłacano. W efekcie, po czterech ostatnich miesiącach (październik-styczeń), na depozyty terminowe wróciło dwie trzecie tego, co zostało wypłacone od marca do września ubiegłego roku (wycofano wówczas 21,2 mld zł). Coraz większą popularnością cieszą się również fundusze inwestycyjne. W ciągu roku łączne saldo wpłat i umorzeń w ich przypadku wyniosło 6,9 mld zł. To blisko jedna czwarta (22,7 proc.) rocznego salda wpłat i umorzeń dla wszystkich funduszy, które wyniosło blisko 30,5 mld zł.

Produkty strukturyzowane

Te produkty nie dają tylko szanse na zwiększenie zysków niż na lokacie. Jak uważają eksperci, również jest to bezpiecznie inwestowanie. Dają nam gwarancje całkowitej lub częściowej zwrotu zainwestowanego kapitału.  Dysponując większym kapitałem można również rozważyć możliwość zakupu nieruchomości na wynajem. Osoby bardziej ostrożne mogą zachować pewną część pieniędzy na bezpiecznych lokatach bankowych czy rachunkach oszczędnościowych, a w inne produkty lokować pozostałą kwotę. W ten sposób dodatkowo zabezpieczą się w razie niepowodzenia inwestycji.

Obligacje skarbowe

Stopy procentowe w Polsce w dalszym ciągu pozostają na rekordowo niskim poziomie. Sprzyjają temu ostatnie odczyty inflacji w naszym kraju. W marcu wyniosła ona w stosunku do poprzedniego roku 0,7%. W tych warunkach niskie oprocentowanie lokat i obligacji skarbowych i tak pozwala zarobić trochę ponad wzrost cen. Do największych zalet obligacji skarbowych zaliczamy różnorodność typów instrumentów dłużnych o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określonego dochodu oraz możliwość wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji. Aktualnie na rynku polskim sprzedawane są cztery rodzaje detalicznych obligacji Skarbu Państwa:

  • Dwuletnie (DOS) – dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
  • Trzyletnie (TOZ) – trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
  • Czteroletnie (COI) – czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
  • Dziesięcioletnie (EDO) – emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe

Nabywcami oszczędnościowych obligacji skarbowych: dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Obligacje Skarbu Państwa są papierami dłużnymi potwierdzającymi udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi ,czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów.Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. Środki uzyskane z emisji obligacji Skarbu Państwa przeznaczane są na sfinansowanie różnych wydatków publicznych – od ochrony zdrowia, przez budowę dróg i mostów, po oświatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych długów.Skarb Państwa występujący w roli dłużnika jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia obiecanych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem. Dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza inwestycja i lokata kapitału.

Read Previous

Świetne wyniki Pekao dzięki kredytom !

Read Next

Instytucje pozabankowe

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular