3 października 2023

Jak przekazać 1% podatku na cele charytatywne?

Na każdym podatniku ciąży obowiązek wykonania zeznania podatkowego. Podczas wypełniania formularza podatnik może zdecydować, gdzie trafi jego 1% podatku. Warto skorzystać z tego przywileju i przekazać 1% na konto Organizacji Pożytku Publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku

1% podatku może przekazać podatnik rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. 1% podatku może więc przekazać każdy, kto rozlicza się:

  • Podatkiem liniowym,
  • Ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • Poprzez skalę podatkową, czyli poprzez standardowy PIT roczny,
  • Podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Zeznanie podatkowe powinno być złożone terminowo – nie później niż do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatek wynika dopiero z korekty tak złożonego zeznania – to powinna ona zostać złożona nie później niż w terminie 2 miesięcy od terminu na złożenie deklaracji.

Jak przekazać 1% podatku

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednie rubryki w składanej deklaracji podatkowej.  Jest to bardzo prosta procedura, wystarczy wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce się okazać swoje wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Bardzo ważne jest, aby podać właściwe dane organizacji, gdyż błąd może spowodować, że pieniądze nie zostaną wypłacone.

Każdy podatnik w swojej deklaracji może również wskazać konkretny cel na jaki chce przekazać 1% podatku. Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.

 

Read Previous

Podzielna płatność, czyli z czym wiąże się split payment?

Read Next

Jak przekształcić oszczędności w inwestycje?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Most Popular